Oczyszczanie powietrza w przemyśle | ITCeco.pl

Worki filtracyjne

Worki​W zakładach pracy ludzi i maszyn należy szczególnie dbać o sprawnie działające instalacje odpylające i wentylujące. W takich miejscach warunki pracy regulowane są przez zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Zanieczyszczone powietrze może niekorzystnie, wręcz toksycznie, wpływać na organizm ludzki, a także pracę maszyn i urządzeń. Dodatkowo nadmiernie zapylone środowisko stwarza ryzyko pożaru czy wybuchu.

Instalacje odpylające

W zakładach przemysłowych bardzo często istnieje konieczność zamontowania instalacji odpylającej, która będzie skutecznie oczyszczać powietrze z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Ich zadaniem jest usuwanie wszelkich pyłów z powietrza wypełniającego dane pomieszczenie.

Instalacje wentylacyjne

Zadaniem instalacji wentylacyjnych w zakładach przemysłowych jest regularna wymiana powietrza, która przyczynia się do usunięcia i rozcieńczenia zanieczyszczeń powstających podczas pracy technologicznej. Dodatkowo urządzenia tego rodzaju niwelują nadmiar ciepła i wilgoci. Powietrze może być oczyszczane w sposób naturalny przy pomocy wentylacji mechanicznej. W ramach wentylacji bardzo często stosowane są dodatkowo specjalne urządzenia wywiewne w postaci odciągów, które usuwają z powietrza w pomieszczeniach wszelkie pyły, dymy, opary gazów czy gorącego powietrza.

Odkurzacze przemysłowe

Oprócz instalacji odpylającej i wentylacyjnej w większości zakładów montowane są również specjalistyczne odkurzacze przemysłowe. Umożliwiają one skuteczne oczyszczanie pomieszczeń z pyłów, wiórów i innych zanieczyszczeń stałych lub płynnych. Mogą to być instalowane na stałe lub mobilne. W przypadku tych urządzeń kluczową rolę odgrywają filtry do odkurzaczy przemysłowych, które w głównej mierze determinują skuteczność oczyszczania. Obecnie można znaleźć bardzo wiele różnorodnych modeli odkurzaczy nadających się do zastosowania przemysłowego, w tym np. odkurzacze antywybuchowe do zbierania materiałów sypkich w strefach zagrożenia wybuchem.

5/5 - (1 vote)