Włókna stosowane w workach filtracyjnych | ITCeco.pl

Multikieszenie

Multikieszenie​Worki filtracyjne są wykorzystywane do ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ich skuteczność w dużym stopniu zależy od rodzaju włókniny zastosowanej w konstrukcji worka.

Włókna w workach filtracyjnych

Do wykonania worków filtracyjnych wykorzystywane są różne tkaniny, zarówno naturalne, jak i syntetyczne. Materiały stosowane do filtracji muszą cechować się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na ścieranie. Bardzo ważna jest również odporność termiczna. Pod tym względem możemy podzielić tkaniny na niskotemperaturowe (np. bawełna i wełna), średniotemperaturowe (np. włókna syntetyczne, takie jak poliester, polipropylen, poliakrylonitryl, meta-aramid, polifenylosulfid, poliimid, politetrafluoroetylen) i wysokotemperaturowe (np. teflon, nomex, włókna szklane, mineralne i metalowe).

Do innych ważnych właściwości włókien filtracyjnych zaliczamy również odporność na związki chemiczne i czynniki biologiczne oraz niewrażliwość na wilgoć. Na skuteczność procesów filtracyjnych niemały wpływ ma również sposób produkcji materiału.

Worki filtracyjne mogą być dodatkowo uszlachetniane, zyskując dodatkowe właściwości, takie jak np. hydrofobowość, oleofobowość, antystatyczność, antyadhezyjność, kwaso- i zasadoodporność czy iskro- i żaroodporność.

Wybór odpowiedniego worka filtracyjnego w dużej mierze zależy od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki pomieszczeń, w których będzie użytkowany. Warto wziąć pod uwagę m.in. wielkość powierzchni pomieszczenia, w którym będzie oczyszczane powietrze, a także poziom stężenia pyłów, wilgotność powietrza, skład ziarnowy pyłów oraz inne charakterystyczne właściwości np. spójność, skłonność do koagulacji itp.

Ważna jest również możliwość regeneracji materiału zastosowanego w worku filtracyjnym. Tkaniny filtracyjne znajdą zastosowanie przede wszystkim w przypadku filtracji powierzchniowej, gdzie w procesie technologicznym zachodzi regeneracja mechaniczna lub grawitacyjna. Włókniny sprawdzą się w układach regenerowanych z użyciem sprężonego powietrza.