Filtracja gazów - worki filtracyjne do odpylaczy | ITCeco.pl

Worki filtracyjne

Worki filtracyjne​Proces filtracji gazów poprodukcyjnych polega na separacji i osadzeniu cząstek aerozolowych na porowatej powierzchni filtra wykonanego z dzianiny, tkaniny lub włókniny. Włókna takich filtrów w dużym stopniu dzielą właściwości z materiałami, z których są wykonane, m.in. wełny, bawełny, jedwabiu, ale też poliamidów, poliestrów i polietylenów, wreszcie filtry mogą zawierać włókna metalowe, szklane kryte silikonem, mineralne i elektryczne (to jest ulegające czasowej elektrostatyczności).

Worki filtracyjne do odpylaczy

Do odpylania gazów poprodukcyjnych najczęściej stosowane są worki filtracyjne, używane w odpylaczach. Urządzenia te mają bardzo wysoką skuteczność odpylania gazów, sięgającą do 99% i z tego względu stosowane są w gałęziach przemysłu o istotnym wpływie na środowisko, m.in. w metalurgii, przemyśle cementowym czy energetycznym. Zasada działania takiego odpylacza wygląda następująco: strumień zapylonych gazów wprowadzany jest do komory urządzenia i kierowany na jej dół, przez co, wskutek sił bezwładności, grawitacji lub siły ośrodkowej cięższe ziarna pyłu opadają do osadnika i są odprowadzane na zewnątrz. Reszta strumienia kierowana jest na worki filtracyjne, gdzie grubsze zanieczyszczenia osiadają na powierzchni worka, a te o drobniejszej średnicy ? więzną w jego strukturze. W odpylaczach pojawia się jednak problem zmniejszania się stopnia przepływu gazów przez worki filtracyjne wskutek rosnącego osiadania pyłów na i wewnątrz jego powierzchni (rośnie opór). Ziarna pyłów mają tendencję do koagulacji, czyli zbijania się poszczególnych ziaren w większe konglomeraty. Jest to proces niejednorodny, więc w miejscach bardziej zanieczyszczonych przepływ maleje, w mniej zanieczyszczonych ? rośnie ciśnienie i prędkość gazu, co prowadzi do naruszenia struktury wewnętrznej (splotu osnowy) worków filtracyjnych i w rezultacie ? zniszczenia materiału. Dlatego stosuje się rozwiązania wielosekcyjne (nawet do kilkuset worków) w połączeniu z regeneracją (oczyszczaniem) poszczególnych worków w sposób mechaniczny (otrząsanie zamontowanych na koszach wsporczych worków) lub pneumatyczny (oczyszczanie sprężonym powietrzem poszczególnych sekcji, co pomaga zachować właściwą przepustowość odpylacza i umożliwia jego ciągłą pracę).

Worki filtracyje: cechy materiałów

Do rodzaju filtrowanych gazów należy dobrać odpowiedni materiał worków filtracyjnych. Powinien on spełniać określone kryteria: posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną pod względem rozciągania i tarcia, wytrzymałość termiczną (naturalne materiały mają niższą odporność temperaturową, syntetyki wyższą) i chemiczną (niektóre gazy są agresywne chemicznie, worek filtracyjny powinien więc opierać się zawartym w gazie kwasom, zasadom i rozpuszczalnikom). Ponadto dobry materiał worków filtracyjnych powinien cechować się wysoką skutecznością wychwytu zanieczyszczeń z przepuszczanego gazu. Właściwości te związane są ze strukturą samej osnowy, która powinna być porowata. Wysoką skuteczność w wychwytywaniu zanieczyszczeń posiadają materiały igłowane, na przykład włókniny. Materiały do budowy worków filtracyjnych powinny również wykazywać odporność na wilgoć (pęcznienie zmienia wytrzymałość i powoduje zwiększenie oporów przepływu) oraz na czynniki biologiczne (np. grzyby i bakterie)

5/5 - (1 vote)