Filtracja gazów - worki filtracyjne do odpylaczy | ITCeco.pl

Worki filtracyjne

Worki filtracyjne

Proces filtracji gazów poprodukcyjnych polega na separacji i osadzeniu cząstek aerozolowych na porowatej powierzchni filtra wykonanego z dzianiny, tkaniny lub włókniny. 

Worki filtracyjne do odpylaczy

Do odpylania gazów poprodukcyjnych najczęściej stosowane są worki filtracyjne, używane w odpylaczach. Urządzenia te mają bardzo wysoką skuteczność odpylania gazów, sięgającą do 99% i z tego względu stosowane są w gałęziach przemysłu o istotnym wpływie na środowisko, m.in. w metalurgii, przemyśle cementowym czy energetycznym. Zasada działania takiego odpylacza wygląda następująco: strumień zapylonych gazów wprowadzany jest do komory urządzenia, przez co, wskutek sił bezwładności, grawitacji lub siły ośrodkowej cięższe ziarna pyłu opadają do osadnika i są odprowadzane na zewnątrz. Reszta strumienia kierowana jest na worki filtracyjne, gdzie grubsze zanieczyszczenia osiadają na powierzchni worka, a te o drobniejszej średnicy więzną w jego strukturze. W odpylaczach pojawia się jednak problem zmniejszania się stopnia przepływu gazów przez worki filtracyjne wskutek rosnącego osiadania pyłów na i wewnątrz jego powierzchni (rośnie opór). 

Worki filtracyjne: cechy materiałów

Do rodzaju filtrowanych gazów należy dobrać odpowiedni materiał worków filtracyjnych. Powinien on spełniać określone kryteria: posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną pod względem rozciągania i tarcia, wytrzymałość termiczną (naturalne materiały mają niższą odporność temperaturową, syntetyki wyższą) i chemiczną (niektóre gazy są agresywne chemicznie, worek filtracyjny powinien więc opierać się zawartym w gazie kwasom, zasadom i rozpuszczalnikom). Ponadto dobry materiał worków filtracyjnych powinien cechować się wysoką skutecznością wychwytu zanieczyszczeń z przepuszczanego gazu. Wysoką skuteczność w wychwytywaniu zanieczyszczeń posiadają materiały igłowane, na przykład włókniny. Materiały do budowy worków filtracyjnych powinny również wykazywać odporność na wilgoć (pęcznienie zmienia wytrzymałość i powoduje zwiększenie oporów przepływu) oraz na czynniki biologiczne (np. grzyby i bakterie).

2/5 - (4 votes)